brama i kokinkina klub hrvatske

Posjet erfurtu(D)

 I wels(A):

Brama i kokinkina klub Hrvatske organizirao je posjet njemačkoj i austrijskoj nacionalnoj izložbi u terminu 12.,13. i 14. prosinac 2008 godine. U Eurfurtu (D) je bilo izloženo 35 000 te u Welsu (A) 8000 eksponata malih životinja.

Izradio:Krešimir Bošković

Mob.: 091/88-50-140

E-mail:boskovic.kresimir@gmail.com