O nama

 

King klub Hrvatske osnovan je 03.02.1991 godine u Đakovu.
Inicijator i osnivač s malom skupinom uzgajivača bio je gospodin Josip Šimunović, koji je bio prvi a i sadašnji predsjednik King kluba. Sjedište kluba je u D. Miholjcu na adresi P.Preradovića 29 kod Josipa Šimunovića koji organizacijski, tehnički a i materijalno potpomaže da naš klub uspješno funkcionira. Kvalitetnim radom svih članova postigli smo zapažene rezultate u Europi, a neki članovi su imali europske šampione, grandšampione i šampione na međunarodnim izložbama gdje su ocjenjivali suci iz Amerike.
King klub je u suradnji sa pojedinim društvima organizirao XIII. izložbi specijalki gdje zadnjih pet godina sude inozemni suci.


 

King Klub Hrvatske
P.Preradovića 29
31540 D.Miholjac